• 021-46104536
14:5:37 1398/09/04

قرارداد هم بنیانگذاران

کلیه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوآور بر مبنای هم فکری و همدلی بنیان گذاران آن شکل می گیرد. کلیه هم بنیان گذاران و موسسان کسب و کار بایستی روابطشان را از نظر حقوقی مشخص گردانند تا نقش هریک از افراد در مجموعه مشخص گردد. قرارداد هم بنیانگذاران، قراردادی است که با تعیین وظایف، مسئولیت ها و حقوق موسسان یک کسب و کار زمینه شکل گیری و توسعه آن را فراهم می آورد. کلیه مفاد قرارداد هم بنیانگذاران بایستی مطابق با مقررات کشور تنظیم گردد تا ریسک های حقوقی ناظر بر روابط افراد به پایین ترین میزان خویش برسد، چرا که این قرارداد از قراردادهای مهم و کاربردی است و جهت جلوگیری از مشکلات آتی و سرعت رشد کسب و کار از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

انتشار: 1398/09/04

  • 021-46104536
  • info@payadaad.com
  • تهران: همت غرب سردار جنگل نبش کوچه کاظمی پلاک 41 واحد 11
من رو از جدیدترین اخبار و رویدادها مطلع کن
نقشه گوگل پایاداد
تمام حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی پایاداد است.